Asistovaný wifi roaming

Vyřešení problému „lepkavého klienta“ a zlepšení roamingu Wi-Fi.

Zefektivnění přenosu

Odpojte klienty Wi-Fi, kteří se nacházejí mimo efektivní dosah přenosu definovaný upravenou základní rychlostí a/nebo prahovou hodnotou RSSI, a donuťte je použít jiný přístupový bod se silnějším signálem.

Assisted WiFi roaming
Assisted WiFi roaming web performance

Úspora zdrojů

Proaktivním odstraněním klientů s nízkou základní rychlostí nebo RSSI lze zabránit pokusům přístupových bodů o neefektivní přenos, ale zároveň ušetřit čas přenosu, což vede k lepšímu zážitku z Wi-Fi pro všechny.

Není nutný žádný ovladač

Asistovaný roaming je funkce zabudovaná do všech přístupových bodů 802.11ac. Fungují bez bezdrátové řídicí jednotky a představují ideální řešení pro snadné nasazení sítě.

Assisted WiFi roaming configuration
Assisted WiFi roaming laptop signal

Zaručený silnější signál

Při použití možnosti „Minimální RSSI se sousedním AP“ si budou AP / směrovače ve stejné místní podsíti vzájemně vyměňovat informace o klientovi, což umožní odpojit klienta pouze v případě, že jiné AP zjistí silnější signál. Abyste si zákazníka udrželi, když v okolí není žádný jiný AP.