Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Xpert Data, se sídlem na adrese Oosterveldsingel 2, 7558 PK Hengelo, je odpovědná za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje:
www.draytek.cz
info@draytek.cz

Velmi si ceníme soukromí našich partnerů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a za jakým účelem. Je rozumné do něj pravidelně nahlížet, protože v budoucnu může být změněn.

Osobní údaje, které zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože využíváte naše služby a/nebo nám je sami poskytujete. Níže je uveden přehled osobních údajů, které zpracováváme:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Další osobní údaje, které aktivně poskytnete, např. vytvořením profilu na těchto webových stránkách, v korespondenci a telefonicky.
 • Podrobnosti o umístění
 • Údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkách
 • Internetový prohlížeč a typ zařízení

Zvláštní a/nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme

Naše webové stránky a/nebo služby nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek mladších 16 let. Pokud nemají souhlas rodičů nebo opatrovníka. Nemůžeme však ověřit, zda je návštěvník starší 16 let. Proto doporučujeme rodičům, aby se zapojili do online aktivit svých dětí a zabránili tak shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud se domníváte, že jsme shromáždili osobní údaje o nezletilé osobě bez takového souhlasu, kontaktujte nás prosím na adrese info@draytek.cz a my tyto informace vymažeme.

Za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • telefonování nebo zasílání e-mailů, pokud je to nutné k provedení našich služeb.
 • informování o změnách našich služeb a produktů.
 • doručovat vám zboží a služby
 • Společnost Xpert Data také zpracovává osobní údaje, pokud jsme k tomu ze zákona povinni, například údaje, které potřebujeme pro daňové přiznání.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytně nutné k naplnění účelu, pro který byly vaše údaje shromážděny. vaše údaje nebudou prodány třetím stranám a budou poskytnuty pouze v případě, že to bude nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti. Se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje naším jménem, uzavíráme smlouvu o zpracování, abychom zajistili stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Za tyto zpracovatelské operace jsme nadále odpovědní.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Soubory cookie se používají pouze pro statistiku webových stránek. K tomu používáme službu Google Analytics, která nastavuje soubory cookie pro sledování návštěvníků na našich webových stránkách. Pro tuto službu jsme se společností Google uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na jejích webových stránkách.

Zobrazení, úprava nebo odstranění dat

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Máte také právo odvolat svůj případný souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Xpert Data a právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nás můžete požádat o zaslání osobních údajů, které o vás uchováváme v počítačovém souboru, vám nebo jiné vámi určené organizaci. Žádost o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání, přenos nebo žádost o odvolání souhlasu či námitku proti zpracování osobních údajů můžete zaslat na adresu info@draytek.cz.

Jak zabezpečujeme osobní údaje

Ochranu vašich údajů bereme vážně a přijímáme vhodná opatření proti zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným úpravám. Pokud máte pocit, že vaše údaje nejsou řádně zabezpečeny nebo existují náznaky zneužití, kontaktujte nás na adrese info@draytek.cz.