Bezdrátová síť WAN

Poskytněte přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě nebo mobilního hotspotu.

Co je to bezdrátová síť WAN?

Některé modely DrayTek s vestavěným bezdrátovým přístupovým bodem nabízejí možnost použít jej jako klienta pro připojení k síti WAN. Přístupový bod směrovače tak vytvoří bezdrátové připojení k veřejné bezdrátové síti a toto připojení se použije jako jedno z připojení WAN.

Wireless WAN icon

Online z libovolného hotspotu

Připojení přes Wi-Fi umožňuje routeru bezdrátový přístup k internetu prostřednictvím různých možností.

Osobní hotspoty v chytrých telefonech

Phone hotspot Wireless WAN

Přenosný hotspot Wi-Fi

Portable wifi hotspot Wireless WAN

Bezdrátové hotspoty poskytovatele internetových služeb

ISP wifi icon Wireless WAN

Soukromá bezdrátová síť

AP wifi
Personal hotspot backup

Nouzové širokopásmové záložní řešení

Při výpadku internetu se router může připojit k osobnímu hotspotu nastavenému v chytrých telefonech. Internetové služby budou v celé síti fungovat tak dlouho, dokud bude fungovat mobilní datové připojení. Bezdrátová síť WAN může být rychlým řešením v případě nečekaného výpadku pevné internetové linky.

Nastavení bezdrátové sítě WAN

  1. Zkontrolujte, zda je povolena bezdrátová síť LAN
  2. Změna fyzického režimu WAN 2 z ‚Ethernet‘ na ‚bezdrátový‘
  3. Zadání údajů o síti Wi-Fi
Wireless WAN