Použití směrovače jako bezdrátového řadiče pro zařízení VigorAP

Jeden portál pro správu všeho

Směrovač jako internetová brána poskytuje centrální připojení ke všem přístupovým bodům v síti LAN. Ze směrovače můžete zkontrolovat, zda je přístupový bod online, provést aktualizaci firmwaru, uložit zálohu konfigurace nebo spustit vzdálený restart. Již se nemusíte přihlašovat na stránce administrace každého zařízení.

Central AP management -1
Central AP management

Automatické poskytování zařízení VigorAP

Na směrovači je možné předem vytvořit profil bezdrátové sítě LAN a automaticky jej odeslat ze směrovače do libovolného přístupového bodu Vigor, který se ke směrovači připojí. To umožňuje ušetřit čas a technické prostředky na nastavení přístupového bodu, pokud je jich třeba do sítě přidat několik.

Centralizovaný přehled o všech přístupových bodech

Na stránce sledování stavu směrovače jsou uvedeny všechny přístupové body Vigor v síti LAN. Na jedné stránce se zobrazuje IP adresa, provozní kanál, SSID každého rádia, počet klientů a verze firmwaru. Pokud je přístupový bod offline, lze to snadno zjistit.

Central AP management -2
Central AP management

Vyrovnávání zátěže klientů Wi-Fi

Nastavením limitu klienta nebo limitu provozu zabráníte přetížení přístupového bodu a zajistíte dobrý výkon Wi-Fi. Když počet klientů nebo objem provozu z jednoho přístupového bodu dosáhne prahové hodnoty, odpojí neaktivního klienta, klienta s nejslabším signálem nebo přestane přijímat nové klienty.