Centrální správa přepínačů

Centrální správa přepínačů je platforma pro správu, která slouží k monitorování, konfiguraci a údržbě přepínačů VigorSwitch. Tuto funkci mají všechny přepínače VigorSwitch.

Získejte centralizovaný hierarchický pohled

Na stránce sledování stavu směrovač zobrazuje hierarchické zobrazení přepínačů VigorSwitch připojených k jeho síti LAN. Zde lze snadno najít síťové zařízení v topologii sítě a fyzický port Ethernet, ke kterému se připojuje. Kromě toho je možné zkontrolovat IP adresu.

Central switch management -4
Central switch management -3

Restartování zařízení PoE na dálku

Webové uživatelské rozhraní směrovače umožňuje okamžitě uzavřít porty přepínačů. U přepínačů PoE se uzavřením portu přeruší i napájení; proto lze externí zařízení PoE, jako je bezdrátový přístupový bod nebo IP kamery, vypnout přímo ze stránky správy směrovače. Je také možné naplánovat vypnutí brány.

Rychlá konfigurace VLAN

Směrovač poskytuje jednoduchou metodu plánování sítě VLAN na přepínači. Zobrazuje dostupné sítě VLAN podle konfigurace sítě VLAN směrovače. Port připojující se ke směrovači je automaticky nastaven jako trunk port, PVID je třeba definovat pouze v případě, že je port členem více VLAN.

Central switch management -2
Central switch management -1

Údržba všech spínačů

Ze směrovače může správce sítě provést zálohu konfigurace pro všechny přepínače v síti současně. Tím odpadá nutnost postupného přihlašování na stránku správy každého zařízení. Obnovení konfigurace, vzdálený restart a obnovení továrního nastavení lze provádět také ze směrovače.

K dispozici v systému VigorACS

Pokud je směrovač zaregistrován v systému VigorACS, což je centrální systém správy pro všechny produkty DrayTek, lze všechny tyto funkce centralizované správy provádět také vzdáleně prostřednictvím systému VigorACS.

Central Switch management